implied terms

  1. İsim bir hizmet sözleşmesinde zımnen ifade olunan kayıt ve şartlar