1. İsim, Eğitim tümevarım
 2. İsim, Elektrik-Elektronik irkilim, irkitim, endükle(n)me, endüksiyon: değişen elektrik akımı veya manyetik akının bir iletkende gerilim veya akım üretmesi.
 3. İsim, Mantık tümevarım, istikra: özel durumlarda doğruluğu bilinen bir önermenin genel durumlarda da doğru olduğunu kanıtlama.
 4. İsim (delil, olay vb.) önesürme, meydana çıkarma.
 5. İsim memuriyete alma, işverme.
 6. İsim, Embriyoloji büyüyen bir dokunun başka dokuların gelişmesini etkilemesi.
 7. İsim (bir mesleğe/kuruma vb.) giriş, kabul etme/edilme, işe başlama.
 8. İsim (makam, kurum vb.) kurulma, teessüs.
 9. İsim askere al(ın)ma (işlemi).
  His induction into the army.
 10. İsim patlamalı motorlarda yakıt-hava karışımının yanma odacığına salıverilmesi.
 11. İsim giriş, önsöz.
akımmıknatıssal irkilim.
mıknatıssal irkilim, manyetik endükleme.
uzbilimsel tümevarım.
algısal tümevarım.
emme kanalı İsim, Ulaşım
irkilim kangalı, endüksiyon bobini.
irkilimle ısıtma.
emme manifoldu İsim, Ulaşım
(US) silahaltı emri
(US) silah altı emri
silah altı emri
(makina) içeri çekiş borusu
(US) asker toplanma yeri
emme subabı