1. İsim suçsuzluk, kabahatsizlik, masumluk, masumiyet.
  The trial has established his innocence: Duruşma
  sonunda suçsuzluğu sabit görüldü.
 2. İsim saflık, temiz yüreklilik, safiyet.
  She has not lost her innocence.
 3. İsim sadelik, hilesizlik.
 4. İsim bönlük, cahillik, bilgisizlik, safderunluk.
 5. İsim zararsızlık.
 6. İsim
  innocent = innocents ile ayni anlama gelir. (bkz: bluet ) (2).
 7. İsim, Botanik gökçe otu
  (Collinsia verna, C. bicolor): mavi-beyaz çiçekler açan bir ot.
masumiyet masumluk iddiasında bulunmak Fiil
suçsuzluğunu ileri sürmek Fiil
suçsuzluğunu tekrar tekrar iddia etmek Fiil
suçsuz olduğu konusunda ısrar etmek Fiil
masumiyet masumluk iddiasında bulunmak Fiil
suçsuzluğunu tekrar tekrar iddia etmek Fiil
suçsuzluğunu kanıtlamak Fiil
masumiyet çağı İsim
birinin suçsuzluğunu ispat etmek Fiil
suçsuz farzetme, bir kimsenin suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılması ilkesi.
masumiyet karinesi İsim, Ceza Hukuku
masumiyet iddiasında bulunmak Fiil
masumiyet masumluk iddiasında bulunmak Fiil
birinin suçsuzluğunu kanıtlamak Fiil
suçsuzluğu kanıtlanıncaya kadar birinden kuşkulanmak Fiil