inquire after sb's health

  1. Fiil birinin sağlığını sormak
  2. Fiil hal hatır sormak
  3. Fiil halinısormak