iron curtain

  1. demir perde.
  2. demir perde: bir ülkenin (özellikle Sovyet Rusya ve kontrolu altındaki komünist ülkelerin) başka ülkelere
    (batıya) her türlü bilgi ve haber sızmasını önlemek için koyduğu düşmanca yasaklamalar.