Demir Adam 2 Özel Isim, Sinema
çetin/zalim/amansız kimse.