deniz anası, medüz, su medüzü
(Hydrozoa/Scyphozoa). İsim, Zooloji
kararsız/kaypak/dönek kimse, zayıf karakterli/iradesiz kimse. İsim