1. sars(ıl)mak.
  to jolt to a stop/halt: sarsılarak durmak.
  The car jolted to a halt. The bumpy
  road caused the old car to jolt and rattle.
 2. sarsılarak ilerlemek.
  The car jolted across the rough ground.
 3. (boks) vurarak sersemletmek.
 4. (a) ruhî buhran/sarsıntı geçirmek, (b) maneviyatını sarsmak, ruhî sarsıntıya uğratmak, üzmek, kederlendirmek.

  The news of his illness jolted me.
 5. (bir inancı/fikri vb.) söküp atmak, birdenbire belirli bir ruhî duruma getirmek.
  Her angry words jolted
  him out of belief that she loved him: Kadının öfkeli sözlerinden kendisini asla sevmediğini kesinlikle anladı.
 6. kabaca müdahale etmek, sözünü kesmek, ânî inkıtaa uğratmak.
 7. (ânî) sarsıntı.
  The train started with a series of jolts.
 8. sarsılma.
 9. (ruhî) darbe, sarsıntı, şok.
  The news gave me quite a jolt. His defeat was quite a jolt to him.
 10. sarsan şey.
 11. beklenmedik yenilgi/başarısızlık/bozgun.
 12. bir içimlik katışıksız/sulandırılmamış içki.
  a jolt of whiskey.
zınk diye durmak Fiil
zınk diye durmak Fiil
birisini (dürterek) harekete geçirmek.