1. İsim, Jeoloji hot spring
  2. spa
  3. watering place
  4. health resort
  5. spring resort
  6. thermal spring
  7. hot spring resort
  8. baths
thermal
stay at a health resort
to take the waters at bath Fiil
balneo therapy-
thermal therapy

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Kışı sert olan dağlık yerlerde yetişen, ... tâneli bir çeşit buğday
  2. Yerden tabiî olarak çıkan sıcak su ... yapılmış hamam, kaynarca, ılıca