keep one's counsel

  1. Fiil sır saklamak, kimseye bir şey söylememek.
  2. Fiil fikrini kendine saklamak