kick against

  1. direnmek, ayak diremek, (bir şeye) karşı gelmek/koymak, yapmak istememek.
    kick against the pricks:
    kendi zararına olarak karşı gelmek.
muhalefet etmek Fiil
karşı koymak Fiil
yetkililere kafa tutmak, inkâr edilemez gerçekleri hiçe saymak, beyhude kafa tutarak kendine zarar getirmek, kafasını taşa vurmak.
bir şeye gıcık olmak Fiil