1. cooncan
  2. coon king
  3. double run

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. En az dört, en çok sekiz ... esâsına dayalı kâğıt oyunu