lauryl alcohol

  1. İsim loril alkol: C12H26O : başka alkollerle karıştırılarak deterjan yapımında kullanılır.