legal process

hukuki süreçten bağışıklık İsim, Hukuk
adli muamele ile tevkif
kanun marifetiyle
kanuni yola başvurulmadan satılmış