1. yasal, yasalara/kanunlara uygun, kanunî, meşru.
  legal remedy: yasal yollar, kanun yolları.
  Such acts are not legal.
 2. türel, tüzel, huhuk+, hukukî, adlî.
  the legal profession: hukuk mesleği, hukukçuluk.
  legal
  knowledge: hukuk bilgisi.
  take legal advice: hukukî konuyu danışmak.
 3. yasal olarak danınan, meşru, kanunî.
  the legal owner: yasal sahip.
 4. caiz, kanuna göre, kanuna dayanan.
 5. hukuk ve hukukçulara özgü.
  a legal mind: hukukçu zihniyeti/kafası/düşünüşü.
 6. (a) yasal hak, (b) yasal yüküm, kanunî mükellefiyet.
 7. resmî ilân/duyuru.
 8. legals: bono, banka vb. tarafından yasalara uyarak çıkarılan kıymetli evrak.
hukuk yolu İsim, Hukuk
yasal faiz İsim, Hukuk
yasal hak İsim, Hukuk