light

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Parıltı, parlaklık