lodge information

birinin aleyhinde dava ikame etmek Fiil
birini ihbar etmek Fiil