müteferrid

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Benzerleri arasında ... olan, eşsiz