1. çoğunda, … ce, pek çok, müteaddit.
    For many a day it rained: Günlerce yağmur yağdı (günlerin çoğu
    yağmurlu geçti).
    as many: aynı sayıda.
    I saw 3 plays in as many days: 3 günde 3 temsil seyrettim.