matter of law

  1. hukuki mesele (kanun hükümlerinin veya hukuk prensiplerinin tatbiki ile saptanması veya kararlaştırılması gereken husus
kanun yararına bozma İsim, Hukuk