1. İsim, Tekstil Sanayii shuttle
  2. flyer
  3. flier
  4. fly
  5. (weaver's) shuttle
  6. fly shuttle
  7. netting needle
netting needle
shuttle
space shuttle
to tat Fiil
tatting İsim
shuttle diplomacy
mediation İsim
to run from pillar to post Fiil
to travel back and forth Fiil
to shuttle Fiil
to shuttle Fiil
to shuttle back and forth between two countries Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. El veya otomatik dokuma tezgâhlarında, atkı ... ve masura takılan âlet