melt into thin air

ansızın yok olmak, sırra kadem basmak, kayıplara karışmak.