atanmak Fiil
(Avustralya) göçmenler için ödenen bilet ücreti
tayin olunan temsilci