1. İsim besle(n)me, besleyiş, besleniş, besin/gıda alma/verme.
    Good nutrition is important for good health.
  2. İsim (bitkilerin/hayvanların) beslenme tarzı/süreci.
  3. İsim besin, gıda.
    A balanced diet gives good nutrition.
  4. İsim besin-bilim: insanların ve diğer canlıların besinlerini ve beslenmelerini inceleyen bilim.
beslenme bozukluğu
beslenme uzmanı
beslenme düzeyi
beslenme bilimi
Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri