o malın niteliklerinin toplamını yansıttığı kuramı

  1. hedonic demand theory