occur to one

  1. Fiil hatıra gelmek
  2. Fiil aklından geçmek
  3. Fiil aklına gelmek