outstanding capital stock

  1. İsim ihraç edilmiş hisse senetleri
  2. (US) şirketlerin çıkardığı ve şirket dışındaki kişilerin elinde bulunan hisse senedi
  3. İsim tedavüldeki hisse senetleri