pay one's way

  1. (a) hissesine düşeni ödemek, (b) mal bedelini) peşin ödemek, borca girmemek.
  2. masrafını kendi ödemek.