pay the penalty of one's foolishness

  1. Fiil budalalığının cezasını ödemek
  2. Fiil budalılığının cezasını ödemek