perfect in the performance of one

görevlerinin yerine getirilmesinde mükemmelik