photogelatin process

  1. collotype ile ayni anlama gelir. (renkli) ışık baskısı: özel bir işlemden sonra jelâtinli filmden
    doğrudan doğruya resim basma tekniği.