1. tamamen ifadesiz yüz.
    poker-faced: yüzü tamamen ifadesiz.