power of attorney

  1. İsim, Hukuk vekaletname
  2. vekâletname, temsil yetkisi.
  3. İsim vekâletname.
genel vekaletname İsim, Hukuk
özel vekaletname İsim, Hukuk
tasdikli vekâletname
tasdik vekâletname
tasdikli vekâletname
tam vekâletname
bir vekâletnameyi iptal etmek Fiil
ortak vekâletname
bir vekâletnameyi düzenlemek Fiil
vekâletname düzenlemek Fiil
vekâletnamenin şümulü
umum vekaletname
umumi vekâletname
umumi vekaletname
birine vekâlet vermek Fiil
vekaletname sahibi
ortak vekâletname
düzenleme şeklinde vekaletname
devamlı vekâletname
vekâletname ibraz etmek Fiil
vekâletname vermek Fiil
vekâletname tahtında yapılan bir satışı tasdik etmek Fiil
vekâletname ile yapılan bir satışı tasdik etmek Fiil
bir vekâletnamenin feshi İsim
bir vekâletnamenin fesih feshi İsim
bir vekâletnameyi iptal etmek Fiil
vekâletnamenin feshi İsim
umumi vekaletname
bir vekâletnamenin iptali İsim
birinin vekâletnamesine sahip olmak Fiil
vekâletname