öncelikli satış
çok önemli bir konu İsim
mutlak öncelik hakkı
bir tasfiye halinde veya şirketin yeniden teşkilat düzenlemesine tabi tutulduğu durumlarda alacaklı haklarının
hissedarların özvarlıklarından önce gel
öncelik ve rüçhan hakkının
öncelik sırasına göre
hava öncelik sırası
öncelik tanımak Fiil
alacaklı sıra belgesi
öncelik hakkı talebi
öncelik iddiasında bulunmak Fiil
bir başvuru için öncelik talep etmek Fiil
öncelik sırasına girmek Fiil
öncelikli borç
öncelik çatışması
öncelik sırasına göre dağıtmak Fiil
devingen öncelik Bilgi Teknolojileri
öncelik hakkı olmak Fiil
öncelik tesis etmek Fiil
öncelik sırasında en üst sıraları işgal etmek Fiil
öncelik tanımak Fiil
öncelik vermek Fiil
bir siparişe öncelik vermek Fiil
öncellemek Fiil
öncelik sırasında başta gelmek Fiil
öncelik sırasında aşağıda olmak Fiil
birine oranla önceliği olmak Fiil
öncelik sırasında en başta gelmek Fiil
öncelikli
görece önceliği
görece öncelik
eşit öncelikli borçlar İsim
önceliğini kaybetmek Fiil
öncelik kaybı
öncelikle ele alınması gereken dava dilekçesi
öncelikle ele alınması gereken önerge
öncelik sırasında en üstte olmak Fiil
öncelik sırası İsim
öncelikli mevki
öncelikli mevki I
öncelik, rüçhaniyet. İsim
kıdem(lilik), (zaman/rütbe vb. bakımından) önce gelme. İsim
takaddüm, önce geçiş hakkı, istihkakını başkalarından önce alma hakkı. İsim
öncelik alanı
kalkınmada öncelikli yöreler İsim
öncelikli tahviller İsim
(telefon) acele konuşma
öncelik talebi
öncelikli teslim
öncelikli teslimat
kalkınmada öncelikli yöreler İsim
(patent kanunu) öncelik belgeleri İsim
öncelikli belgeler İsim
öncelik hakkı sahibi
borçların ödenmesinde öncelik
kilit mevki
öncelikli yol
öncelik listesi
acele haber
bir hak talebinin önceliği İsim
ipoteğin önceliği
bir ipoteğin önceliği
doğum önceliği
alacaklıların önceliği
tarihin önceliği
borçların önceliği
buluş önceliği
ipoteklerin önceliği
rütbe önceliği
öncelikli geçiş hakkı
öncelikli yüzde (herhangi bir kârın adi hisse senetleri sahiplerinden önce tercihli hisse senetleri sahipleri
ve nakit borç alınmış kişilere ödenecek
(kâr payı ve sermaye payı üzerinde tercihli ve adi hisse senetlerine göre önceliği olan senet
(US) öncelikli tercihli hisse senedi
öncelikli tercihli hisse senedi
önceliğin takdiri
kalkınmada öncelikli yöreler İsim
öncelik hakkı
(menkul kıymetler) öncelikli satış
öncelikli hisse senedi
(Br) öncelikli hisse senedi
öncelik sistemi
öncelik cetveli
öncelikli görev
acele telgraf
öncelikli telgraf
öncelikli muamele
tercihan terfi ettirmek Fiil
öncelik sırasında yüksek mertebeye koymak Fiil
bir şeyi öncelik sırasında en üste çıkarmak Fiil
öncelik bakımından önde gelmek Fiil
önceliği olmak Fiil
öncelikle ele alınmak Fiil
öncelik hakkı
öncelik sırası
önceliği olmak Fiil
mutlak öncelik
en yüksek öncelik
önceliği en yüksek olan iş
en yüksek ihtiyaçlar İsim
'a önceliği olmak Fiil