prize money

  1. İsim ganimet parası: genimet gemi ve malların satışından elde edilen para.
  2. İsim ödül.