process data

  1. Fiil verileri işlemek
  2. Fiil bilgi işlemek
  3. Fiil veriler işlemek
veri toplama sistemi