birine dava açmak Fiil
birine kanuni bir tebligatta bulunmak Fiil
birine dava ilmühaberi tebliğ etmek Fiil