proprioceptive

  1. Sıfat özalımsal: özalmaçlara, bunlara gelen uyarılara ve uyarılan sinirlere ait.