prove injurious to sb

birinin çıkarlarına zarar verir olmak Fiil
birinin itibarını zedeleyici olmak Fiil