birinin suçunu kanıtlamak Fiil
birinin suçsuzluğunu kanıtlamak Fiil
birinin terfiine engel teşkil etmek Fiil
birinin çıkarlarına zarar verir olmak Fiil
birinin itibarını zedeleyici olmak Fiil