pulse pressure

  1. İsim nabız basıncı: kasımlı
    (systolic) ve gevşemli
    (diastolic) basınçların farkı.