pumpernickel

  1. İsim (elenmemiş undan yapılmış) kara çavdar ekmeği.