1. Sıfat, Biyoloji rasgele (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. rastgele, tesadüfî, seçkisiz.
  This is just a selection of the complaints we have received.
  random
  error: seçkisiz yanılgı.
  random numbers: seçkisiz sayılar.
  random order: rastgele sıra.
  random process: rastgele süreç.
  random sample: rastgele örneklem.
  random shot: rastgele ateş.
  random variable: seçkisiz değişken.
  random vector: rastgele yöney.
  random choice/selection: rastgele seçme/seçim.
 3. (inşaat) boyut ve şekilleri değişik/rastgele.
  random-sized slates.
rassal değişken İsim, İstatistik