rate structure

  1. ücret yapısı
  2. ücretin yüzdeler olarak oluşturulması
döviz kuru yapısı
faiz oranı yapısı