1. pile ile ayni anlama gelir. atom pili/reaktörü.
  2. İsim tepkiyen, tepki gösteren, aksül'amel/yankı/reaksiyon gösteren kimse/şey.
  3. İsim, Elektrik-Elektronik tepkileşimlik, devreye tepkinlik/reaktans sokan düzen.
  4. İsim, Tıp yabancı maddeye karşı pozitif tepki/reaksiyon gösteren hasta/hayvan.
  5. İsim
    atomic pile, chain reactor, nuclear reactor ile ayni anlama gelir. atom pili, atom reaktörü, reaktör:
    Çekirdeğin sürekli bölünümü başlatılıp kontrol altında sürdürülerek ısı veya faydalı enerji elde edilen cihaz.
  6. İsim, Kimya (sanayide) içinde kimyasal tepkimelerin oluştuğu büyük kap.
breeder ile ayni anlama gelir. üretken tepkileşimlik/reaktör: işlediği sürece kimi dayanıklı çekirdekleri
bölünür çekirdeklere çeviren tepkileşimlik.
reactor (4). İsim
nükleer güç reaktörü
reactor (4).
güç reaktörü
reactor ile ayni anlama gelir. atom pili, atom reaktörü, reaktör: Çekirdeğin sürekli bölünümü
başlatılıp kontrol altında sürdürülerek ısı veya faydalı enerji elde edilen cihaz.