1. Sıfat mutat, aleâde, harcıâlem, normal, alışılmış, mahut, beylik.
  My regular time for going to work is 8.00 A.M.
 2. Sıfat düzgün, muntazam, düzenli, intizamlı.
  He leads a regular life.
 3. Sıfat yöntemli, usule uygun.
  a regular meeting.
 4. Sıfat daimî, devamlı, müdavim, her zamanki.
  regular customer. our regular cook is ill.
 5. Sıfat âdetlere/ilkelere uyan.
 6. Sıfat gerçek, sahici, hakikî, tam, saf, temiz, adamakıllı.
  He's a regular nuisance: Tam bir baş belasıdır.
 7. Sıfat, Botanik (tüveyçleri) düzgün (dizilmiş) (çiçek).
 8. Sıfat, Gramer kurallı, kıyasî.
 9. Sıfat, Matematik (a) düzenli: daima aynı yasaya/kurala uyan.
  regular curve: düzenli eğri.
  regular function:
  düzenli işlev.
  regular matrix: düzenli dizey.
  regular space: düzenli uzay. (b) düzgün (çokgen/çokyüzlü): bütün açıları/kenarları/yüzleri birbirine eşit.
  regular pentagon: düzgün beşgen.
  regular polygon: düzgün çokgen.
  regular polyhedron: düzgün çok-yüzlü.
  regular prism: düzgün prizma. (c) (kompleks değişkenli işlev) çözümsel, analitik.
 10. Sıfat, Askerlik2 nizamî (asker), muvazzaf.
  regular army: muvazzaf ordu, hazerî ordu.
 11. Sıfat (Milletlerarası yasa) savaşçı, savaşan orduya mensup.
 12. Sıfat belirli dine/mezhebe mensup.
  regular clergy.
 13. Sıfat siyasî partinin yetkili organları tarafından seçilmiş.
 14. Sıfat (kahve) sütlü.
 15. İsim daimî/ devamlımüşteri.
 16. İsim katolik papazı, katolik manastır sistemine mensup rahip.
 17. İsim, Askerlik2 muvazzaf/nizamî asker.
 18. İsim siyasî partiye sadık üye.
 19. İsim orta boy elbise.
 20. İsim devamlı oyuncu/sporcu.