1. İsim (para) gönderme, para havalesi.
    to send someone a remittance: birisine para (havalesi) göndermek.
  2. İsim gönderilen para, karşılık.
bakiye havalesi
bankanın kabul ettiği ve posta ile ödeme emri ya da nakit olarak ödeyeceği
bankanın kabul ettiği ve posta ile ödeme emri veya nakit olarak ödeyeceği havale
telgraf havalesi
para havalesi
kâr payı havalesi
farazi transfer
havale mektubu
mektup bu havalesi
mektup havalesi
havale göndermek Fiil
bir havale yapmak Fiil
havale emri
(US) bir çekin parite üzerinden havalesi
posta havalesi
(Br) posta havalesi
posta ücretsiz havale
geri havale
(US) çekle satın alma
birine para göndermek Fiil
para havalesi
telgraf havalesi
telgrafla ödeme emri
memleket dışına havale
havale hesabı
vergilendirilmiş memleket dışı havalesi
posta ile havale
havale ücreti
havale formu
provizyon
dövize çevrilebilir herhangi bir para ile havale etme
nakit ödeme
nakit havalesi
havale mektubu
başka bir şehirde ailesinin/akrabasının gönderdiği para ile geçinen kimse.
senet havalesi
sermaye havalesi
para gönderme
hasılatın havalesi
hâsılatın havalesi
kârın havalesi
mizan havalesi
havale emri
mizan senedi
havaleye eklenen açıklayıcı belge
transfer beyannamesi
teminat havalesi
mizan havalesi
alternatif havale sistemi İsim, Bankacılık