cevaplı telgraf
cevap posta ücreti ödenmiş posta kartı