1. Geçişli Fiil simgelemek, temsil etmek.
  The letters of the alphabet represent the sounds of speech. The flag represents
  the nation. The stars on this map represent the cities.
 2. Geçişli Fiil göstermek.
  To represent musical sounds by notes.
 3. Geçişli Fiil temsil etmek, temsilci olmak.
  He represents the company in İzmir. To represent one's government in a foreign country.
 4. Geçişli Fiil belirtmek, tasvir etmek, resmetmek.
  This painting represents the sunset: Bu resim güneşin batışını
  tasvir ediyor.
  He represented the plan as safe: Planın güvenilir olduğunu belirtti.
 5. Geçişli Fiil ifade etmek, söylemek.
 6. Geçişli Fiil anlatmak, tanımlamak, tarif etmek.
  I will represent him the dangers he is running.
 7. Geçişli Fiil … gibi göstermek, … süsü vermek.
  The articlerepresented the dictator as a benevolent despot.
 8. Geçişli Fiil açıklamak, gözönüne sermek, ileri sürmek.
  The report represents the results of our researches.
 9. Geçişli Fiil rolünü yapmak/oynamak.
 10. Geçişli Fiil taklit etmek, yerine geçmek, … taslamak, … gibi görünmek.
  He represents himself as a model of virtue.
 11. Geçişli Fiil örnek olmak, numune teşkil etmek, numunesi olmak, yerine geçmek.
 12. Geçişli Fiil eşdeğer/karşılık olmak, tekabül etmek, karşılamak.
sektör temsilcileri İsim
temsilci İsim, Uluslararası Hukuk
tasavvur etmek Fiil
temsil etme yetkisi
temsil etme yetkisi
bir senedi yeniden sunmak Fiil
bir seçim bölgesindeki seçmenleri temsil etmek Fiil
bir seçim bölgesinde seçmenleri temsil etmek Fiil
bir firmayı temsil etmek Fiil
itiraz etmek Fiil
açıkça beyan ve temin etmek Fiil
kefil olmak Fiil
şema halinde göstermek Fiil
kendini uzman olarak tanıtmak Fiil
mahkemede kendi kendini temsil etmek Fiil
mahkeme de kendi kendini temsil etmek Fiil
vekâlet etmek Fiil
birinin menfaatlerini temsil etmek Fiil
alacaklıların menfaatlerini temsil etmek Fiil
aktiflerin gerçek değerini temsil etmek Fiil
seyircilere göstermek Fiil
şeklinde de yazılır. tekrar/yeniden sunmak/takdim etmek.