revenue office

(Br) Maliye tahsil şubesi İsim
vergi ve gelir idaresi
defterdarlık vergi ve gelir idaresi
(US) defterdarlık